Gro's pædagogiske rammer

Vi ønsker i vores private pasningsordning at skabe et hjem udenfor barnets eget hjem. Vi kan tilbyde hjemlige omgivelser og tætte relationer. Det er for mange ikke muligt at passe barnet selv og derfor ønsker vi at barnet møder et miljø som er så tæt på det barnet møder i egen familie. 

Vi vægter relationen til børnene meget højt. Men hvorfor er relationen, udover at den skaber tryghed, så vigtig for det lille barn?


Det er gennem relationen til omsorgsgiveren og den tætte tilknytning barnet kan udvikle en fornemmelse for sig selv ved, at barnet spejler sig i omsorgsgiveren.

Barnet har brug for en voksen at spejle sig i for at få fornemmelse af sig selv og lærer sine egne følelser at kende i tryg udvikling med den voksne. 


Leg:

En hverdag i vores pasningstilbud er præget af leg, og især den frie leg er noget der gør og skal fylde i børnenes liv. Små børn skal lære af det, de gør, ser, hører og erfarer sammen med andre. 

For leg er ikke bare leg. Leg skaber læring og udvikling.

Selvom de fleste måske forbinder det med børn i skolen er der læring i vuggestuen/dagplejen, omend måske her den største læring og udvikling for barnet opstår.  Men der er forskellig måder at opfatte læring på. Vi har fokus på læring gennem den aktive, reaktive og interaktive læring.


Kort fortalt:

I det aktive læringssyn sker læring inde i barnet selv og ændre barnet i forhold til verden. I dette læringssyn er potentialerne iboende i barnet og udvikles gennem den leg barnet skaber. Derfor er der store potentialer i fri leg og i at lade børn følge deres egen leg og interesse. Iboende gener hos barnet, f.eks. at det instinktivt øver sig i at lærer at gå. 


I det reaktive læringssyn er barnet påvirket af den læring det modtager fra de voksne gennem leg. Blandt andet når der læses bøger, laves puslespil eller synges sange og laves sang lege.


I det interaktive læringssyn ses læringen gennem en forbindelse mellem mennesker og hvor det ikke er bestemt på forhånd hvilke potentialer barnet har. Når den voksne følger barnets interesser og deltager aktivt i legen. Blandt andet ved at være med til at undersøge hvad man kan finde i græsset eller hvad der sker når man vælter tårnet af klodser.


Sciens i børnehøjde og hvorfor?

Børn er drevet af en nysgerrighed der giver dem mulighed for at lære om verden. Børn for stillet deres nysgerrighed ved at eksperimentere og undersøge. Det er derfor ikke for at være fræk eller til besvær at børn feks. hælder drikkevandet ud på bordet, eller smider mad på gulvet. Barnet eksperimentere for at opnå læring og en forståelse for verden og sig selv.


De eksperimenter, børn udfører, giver mulighed for læring om ting og begreber, relationer til andre mennesker, om sig selv. Igennem de erfaringer, barnet opnår ved at prøve sig frem, erfarer barnet og opnår en større og bedre forståelse samt sammenhæng og mening i en verden, der på mange måder ikke er forudsigelig. Det er en forudsætning i barnets udvikling, at det eksperimenterer og undersøger. Barnet er drevet af en nysgerrighed, der giver det mulighed for at lære om verden. Dette er også grundlaget for, at barnet udvikler intelligens og en evne til at kunne begå sig på en hensigtsmæssig måde i verden.


Det er vigtig for os at give plads til dette i børnenes hverdag. Derfor vil der ofte være brug for ekstra tøj i børnenes kasser, da vi nemt bliver grebet af nysgerrighed og lyst til at eksperimentere. Også bliver tøjet hurtigt beskidt eller vådt! 


Vi arbejder udfra de 6 lærerplanstemaerne: